Kłopoty z brakiem personelu?

Wywiad z Damianem Waszczykowskim Trenerem Pracy z Łodzi

 

Co powinna zrobić firma, aby skorzystać z usługi personelu zewnętrznego?

Warunkiem współpracy jest podpisanie umowy, która określa zakres obowiązków pracowników niepełnosprawnych oddelegowanych do świadczenia usług oraz finansowe warunki współpracy pomiędzy ABA-Service a Kontrahentem. Podpisanie umowy poprzedza spotkanie, na którym otrzymujemy szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania na kandydatów u naszych Kontrahentów. Informacje dotyczą głównie nazwy stanowisk pracy,  zakresu obowiązków z nimi związanych oraz ewentualnych dodatkowych wymagań dotyczących kandydatów.  

 
Jakich stanowisk pracy dotyczy oferta personelu zewnętrznego?

Oferta personelu zewnętrznego dotyczy każdego stanowiska pracy, w zasadzie brak tu jakichkolwiek ograniczeń. Nasze doświadczenie pokazuje, że najczęściej oddelegowujemy naszych pracowników do świadczenia usług na stanowiskach niższego i średniego szczebla. Typowymi przykładami takich stanowisk są np. Kasjer, Magazynier, Sprzedawca. 

 

Jak długo trwa proces rekrutacji?

Rynek pracy osób niepełnosprawnych podlega podobnym prawom jak rynek pracy w ogóle. Dodatkowo, rekrutacja osób niepełnosprawnych związana jest z koniecznością uwzględnienia ograniczeń kandydatów, które bezpośrednio wynikają z niepełnosprawności. 

Zwykle potrzebujemy ok. 2 tygodni na przedstawienie pierwszych kandydatów. Zdarza się jednak, że rekrutacja trwa krócej, ponieważ w naszej bazie danych znajdują się dostępne profile zawodowe odpowiadające zgłoszonemu zapotrzebowaniu.    

 

Kto decyduje ostatecznie o wyborze konkretnej osoby?

Zawsze jest to Kontrahent. Spośród przesłanych kandydatur Kontrahent podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wyboru konkretnej osoby.

 

Co się dzieje, jeśli dany kandydat nie spełni oczekiwań?

W wyjątkowych sytuacjach faktycznie zdarza się, że występuje potrzeba zastąpienia oddelegowanego pracownika inną osobą. Powodem może być decyzja Kontrahenta, lub samego oddelegowanego pracownika niepełnosprawnego. W takiej sytuacji zawsze w możliwie krótkim czasie przedstawiamy nowe kandydatury. Przedstawienie nowych kandydatów zajmuj zwykle ok. dwóch tygodni. Pracownikowi, który kończy współpracę z danym kontrahentem, poszukujemy nowego miejsca pracy.

 

Gdzie formalnie zatrudnieni są oddelegowani do kontrahenta kandydaci?

Formalnym pracodawcą oddelegowanych do Kontrahenta pracowników niepełnosprawnych jest ABA-Service. Wiąże się to z szeregiem korzyści dla Kontrahenta. Należą do nich między innymi: koszt rekrutacji, koszt obsługi administracyjno-kadrowej, w tym BHP i wstępne badania lekarskie (medycyna pracy), koszt obsługi ewentualnych sporów na linii pracodawca-pracownik.

 

Jak pozyskują Państwo kandydatów do pracy?

W rekrutacji wykorzystujemy nasze doświadczenie, wiedzę, odpowiednie narzędzia pracy, ale przede wszystkim kontakty w środowisku osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni kilkunastoletniej współpracy z osobami niepełnosprawnymi wypracowaliśmy model, który pozwala nam dotrzeć do odpowiednich kandydatów możliwie szybko i skutecznie. Dodatkowo korzystamy z portalu Poltalento.pl, który zawiera bodajże największą w Polsce, aktualną bazę danych z profilami zawodowymi osób niepełnosprawnych.   

 

Czy kontrahent może zobaczyć CV pracownika zanim się z nim spotka?

Tak, oczywiście. Zanim zaprezentujemy kandydata Kontrahentowi, na prośbę Kontrahenta, możemy przesłać CV, po wyrażeniu pisemnej zgody przez kandydata.

 

Czy zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością związane jest z dodatkowymi kosztami po stronie Kontrahenta?

Obecna infrastruktura, czy warunki lokalowe naszych Kontrahentów w większości wypadków nie wymagają specjalnego dostosowania do wymogów osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo dobierając pracowników niepełnosprawnych do konkretnych stanowisk pracy zawsze bierzemy pod uwagę ograniczenia kandydata wynikające z jego niepełnosprawności. 

W tym miejscu warto wspomnieć o ulgach na PFRON, jakie udzielamy naszym Kontrahentom. Dzięki temu nasza oferta jest bardzo atrakcyjna również z finansowego punktu widzenia.

 

Jaka jest rola Trenera Pracy?

Trener Pracy jest osobą realizującą zapotrzebowanie Kontrahentów na usługi personelu zewnętrznego. Każdy Kontrahent otrzymuje asystę indywidualnie przypisanego mu Trenera Pracy. Trener Pracy poznaje wymagania kontrahenta dotyczące poszukiwanego personelu, poznaje środowisko pracy i przeprowadza proces rekrutacyjny. W czasie trwania umowy utrzymuje stały kontakt zarówno z Kontrahentem, jak i z oddelegowanym pracownikiem, któremu służąc pomocą w wymagających tego sytuacjach.

 

Nigdy nie zatrudnialiśmy osób niepełnosprawnych, mam obawy, czy inni pracownicy zaakceptują takie osoby.

Obawa większości kontrahentów, z której sami później się śmieją.  Tak naprawdę akceptacja naszych pracowników w środowisku kontrahenta, zależy głównie od postawy kierownictwa i sposobu przedstawienia naszych pracowników niepełnosprawnych ich własnemu personelowi. W takim przypadku zawsze proponujemy szkolenie dla kadry kierowniczej, aby uświadomić ich o „normalności” naszych pracowników. Po takim szkoleniu większość obaw znika.

 

Dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję i zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu.