Kłopoty z brakiem personelu?

Oferta personelu zewnętrznego skierowana jest do każdej firmy, która rozważa możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Bez znaczenia jest rodzaj i skala prowadzonej działalności. Oferta dotyczy każdego stanowiska pracy, w zasadzie brak tu jakichkolwiek ograniczeń. Usługi personelu zewnętrznego świadczymy na terenie całego kraju. Kilkunastoletnie doświadczenie i rozległe kontakty w środowisku osób z niepełnosprawnościami pozwalają nam skutecznie zrealizować każdy proces rekrutacyjny.

Co oferujemy?

• Zbadamy potrzeby rekrutacyjne Klienta i określimy niezbędne kwalifikacje, jakimi muszą dysponować rekrutowani pracownicy niepełnosprawni
• Zweryfikujemy naszą bazę danych pod kątem celów rekrutacyjnych Klienta
• Przeprowadzimy cały proces rekrutacji zakończony prezentacją najlepszych kandydatów
• Z wybranymi przez Klienta kandydatami podpiszemy umowę o pracę i skierujemy do świadczenia usług w siedzibie Klienta

Naszą współpracę koordynował będzie Trener Pracy, który:

• Zrekrutuje i zatrudni pracownika
• Zadba o prawidłowy przebieg jego szkolenia
• Będzie bezpośrednio współpracował z osobami odpowiedzialnymi ze strony Klienta za współpracę pomiędzy naszymi firmami
• Będzie monitorował postępy pracownika, a w razie potrzeby udzieli mu niezbędnego wsparcia

Korzyści dla Klienta:

• Ponosimy wszystkie koszty związane z procesem rekrutacji
• Przejmujemy wszystkie obowiązki wynikające z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością: badania lekarskie, szkolenia wstępne BHP, rozliczenia z ZUS, US, PFRON, płace
• Wystawiamy dokument uprawniający do obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON
• Dzięki zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami Klient zyskuje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie

 

Formularz kontaktowy:

Dane do kontaktu:

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w formularzu jest „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie. Dane będą przetwarzane w celach kontaktu oraz obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza. Podanie danych nieoznaczonych jako obowiązkowe stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez administratora w w/w celach. Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, z którym współpracuje na stałe w zakresie świadczenia usług personelu zewnętrznego. Poprzez wpisanie na formularzu adresu e-mail i/lub nr telefonu godzisz się na kontakt i otrzymanie za ich pośrednictwem informacji handlowej, związanej z usługami, których dotyczy zapytanie.
Uwaga! Przed wysłaniem formularza zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez „ABA-Service” sp. z o.o., zawartą w Polityce Prywatności oraz z Informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zawartą tutaj.