W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.aba-service.pl oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: odo@ekon.org.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: ekon.iod@discretia.pl.
  2. Będziemy zbierać i przetwarzać informacje uzyskane o Tobie od naszego partnera – spółki „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, w zakresie ujawnionym przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.aba-service.pl, dotyczącego usług personelu zewnętrznego.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak kontakt oraz obsługa zgłoszenia przesłanego przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane – tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych. W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
  6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od spółki „ABA-Service” sp. z o.o., na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z którą współpracujemy na stałe w zakresie świadczenia usług personelu zewnętrznego.