Odbiór odpadów opakowaniowych

ooo 263

Wariant A, jak to działa?

Podpisujemy umowę, na mocy której zatrudnieni przez nas pracownicy delegowani są do Klienta w celu segregacji generowanych przez Niego odpadów opakowaniowych. Ponosimy wszelkie koszty personalne związane z delegowanym personelem. Nasi pracownicy odpowiedzialni są również za utrzymanie czystości w miejscu, gdzie generowane są odpady opakowaniowe. Zakres czynności należący do obowiązków delegowanych pracowników oraz ich ilość w każdym przypadku określane są indywidualnie i zależą od: A) aktualnych potrzeb personalnych Klienta i B) ilości i rodzaju generowanych odpadów opakowaniowych. Usługa może być związana z redukcją opłat ponoszonych przez Klienta na rzecz PFRON. Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod 509 259 539.

Dla kogo:

Oferta skierowana w szczególności do: centrów handlowych, centrów logistycznych, placów targowych, firm produkcyjnych i wszystkich innych podmiotów, których działalność związana jest z generowaniem przynajmniej 4 ton odpadów opakowaniowych w skali miesiąca.


Wariant B, jak to działa?

Odpady odbieramy bezpośrednio z miejsca wytwarzania. Harmonogram odbioru, ilość i częstotliwość odbioru, dopasowane są do indywidualnych potrzeb Klienta. Istnieje możliwość telefonicznego zamawiania usługi odbioru odpadów poza przyjętym do realizacji harmonogramem. Zapewniamy maksymalną elastyczność usług i bezpłatny jej charakter! Szczegółowe informacje bezpośrednio w sortowniach odpadów opakowaniowych.

Dla kogo:

Bezpłatny charakter usług zapewniamy kontrahentom, którzy wytwarzają znaczne ilości jednolitych, niezanieczyszczonych odpadów opakowaniowych, odpowiednio przygotowanych do odbioru. Znaczne to znaczy minimum 500 kg w skali miesiąca.


Wariant C, jak to działa?

Odbiór odpadów bezpośrednio z miejsca wytwarzania. Harmonogram odbioru, ilość i częstotliwość odbioru, dopasowane są do indywidualnych potrzeb Klienta. Istnieje możliwość telefonicznego zamawiania usługi odbioru odpadów poza przyjętym do realizacji harmonogramem. Koszt usługi uzależniony jest od uwarunkowań lokalnego rynku i zawsze jest korzystniejszy dla Klienta w porównaniu z tradycyjną ofertą firm odbierających odpady. W ramach opłaty otrzymują Państwo z góry ustaloną ilość odbiorów odpadów opakowaniowych – min 2 razy tygodniowo. Zapewniamy pojemniki do gromadzenia odpadów. Szczegółowe informacje bezpośrednio w sortowniach odpadów opakowaniowych.

Dla kogo:

Dla podmiotów, które generują stosunkowo niewielkie ilości odpadów opakowaniowych. Cechy oferty to elastyczny, dopasowany do potrzeb Klienta harmonogram oraz cena mniejsza w porównaniu z konkurencją.

 

Aba-Service, ul. Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 534-22-19-738, REGON: 15325940

 

porn Porn