Kim jesteśmy?

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem społecznym, którego nadrzędnym celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Działamy w dwóch obszarach: gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz outsourcingu personelu.
Nasza oferta związana z dziedziną gospodarki odpadami, skierowana jest do podmiotów gospodarczych generujących odpady opakowaniowe na różną skalę. Obsługujemy zarówno małe punkty handlowo-usługowe, jak i duże firmy wytwarzające odpady na przemysłową skalę. Posiadamy ponad 14-sto letnie doświadczenie, dzięki któremu w każdej sytuacji potrafimy przygotować optymalny plan wykorzystania odpadów. Wartością dodaną naszej oferty jest możliwość obniżenia kar na PFRON. Każdemu Klientowi zapewniamy odpisy na PFRON zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Outsourcing personelu to oferta dla każdej firmy, poszukującej dodatkowych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy. Rozmiar firmy, branża, obszar zatrudnienia nie mają znaczenia – oferta skierowana jest do każdej firmy w Polsce, gotowej do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przeprowadziliśmy tysiące procesów rekrutacyjnych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Zdobyliśmy bezcenne doświadczenie, dzięki któremu potrafimy skutecznie zrealizować każdy proces rekrutacji. Pracujemy m.in. dla dużych sieci wielkopowierzchniowych z branży spożywczej i budowlanej, dla sieci hoteli, dla firm usługowych i produkcyjnych.

Przy realizacji projektów rekrutacyjnych współpracujemy z najlepszymi. Kompleksową ocenę kandydatów do pracy zlecamy Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego. Korzystamy również z zasobów największego w Polsce portalu rekrutacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami Poltalento (www.poltalento.pl).